Regler

[YEC = Ystad Extreme Challenge]

§1 Allt deltagande sker på EGEN RISK. YEC  frånsäger sig allt ansvar för skador till deltagarna och deras utrustning. Om någon deltagare eller deras utrustning och / eller kläder går sönder är Arrangörerna inte ansvariga. Vi rekommenderar alla deltagare att ha försäkring för tävlingen.

§2 All registrering för YEC är slutgiltig, dvs att du har ingen ångerrätt. Arrangörerna kommer inte återbetala någon anmälningsavgift.

§3 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att kunna ändra löpningens bansträckning och plats när helst de vill.

§4 Det kommer finnas en bana med naturliga hinder, följ den och ta dig an hinderna.

§5 Har du eller någon annan medtävlande skadat sig under racets gång är du skydig att påkalla tävlingsledningens uppmärksamhet.

§6 Minimiålder för att deltaga i huvudtävlingen är 18 år. Deltagare som är yngre behöver målsmans tillstånd som visas upp/meddelas före tävlingen.

§7 Samtliga deltagare är skyldiga att känna till samtliga regler för YEC.

§8 Som deltagare är du skyldig att följa samtliga regler samt anvisning av funktionär under tävlingen.

§9 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in racet. Om detta sker betalas anmälningsavgiften tillbaka, men ingen ersättning för resor eller hotellbokningar etc utgår ifrån YEC.